Christel Jansson

Blomsterfonden

Christel från Blomsterfonden är med som stödperson på resan. Hon har lång erfarenhet av Blomsterfondens verksamhet och arbetar bland annat som ansvarig utgivare av medlemstidningen Alma, men har även en bakgrund som sjuksköterska. Christel kommer att möta upp de resenärer som väljer att ansluta med tåg från Stockholm.