Travelife

Vi är anslutna till organisationen Travelife och använder oss av deras utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram för hållbar turism. Travelifes ramverk bygger på kriterier från Global Sustainable Tourism Council. Travelife uppfyller även ISO 14001 och EMAS III standarder och inkluderar samtliga riktlinjer för ISO 26000 och OECD Corporate Social Responsibilty. Dessa omfattar arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, miljö, biologisk mångfald och god affärssed. Med stöd av Travelife arbetar vi systematiskt mot att uppfylla internationella standarder för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Som paketresearrangör är vi en del av en värdekedja och Travelifes ramverk gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och strukturerat med hållbarhet. Vi ingår i researrangörsgruppen WE Travel Group och vi har en gemensam hållbarhetspolicy baserad på Travelifes kriterier.

Till hållbarhetspolicy