Del i resa

Del i resa för grupper och föreningar

Ett sätt att bredda sitt reseprogram. Att kunna preliminär boka platser på en resa utan risker. Om din förening vill ha ett stort utbud av resor men kanske inte fyller en egen buss/resa, kan du välja fasta avresedatum som vi erbjuder i vårt Del i resa-program. Här preliminärbokar du ett valfritt antal platser innan du tar med resan i ert program och närmare avresan stämmer du av hur många platser du till slut önskar. Du förbinder dig inte till att förmedla något minimum antal och du har inga risker. Önskar du Del i resa på någon resa som inte ingår i kalendariet – ring oss så kan vi försöka lägga till din resa!

 

Gruppkatalog/Del i resa 2024-2025
Gruppresor uppslag utan datum