Vaccinationer och läkemedel

För information om eventuella vaccinationer ber vi dig kontakta en vaccinationsbyrå eller hälsocentral i din hemort. I stora delar av Sverige kan du t ex vända dig till Svea Vaccin eller VaccinDirekt.
Svevaccin >>
VaccinDirekt>>

Information om sjukförsäkringar inom EU finns på: www.forsakringskassan.se/privatpers/

På resan bör du ta med dig ett litet resapotek med de läkemedel du är van vid hemifrån. I utlandet är det inte alltid du kan få tag i ”svenska” läkemedel. I resapoteket bör det ingå medel mot s k semestersjuka.


Läkemedel:
Vid utlandsresa krävs intyg för att medföra narkotikaklassade läkemedel. För mer information se: läkemedelsverkets webbsida>>

Reseinformation från Sveriges Ambassader: Här kan du hitta reseinformation om landet du ska till direkt från svenska utlandsmyndigheter. Förutom information om rådande läge finns tips och råd gällande vård och försäkringsskydd. Tänk på att i vissa fall så ansvarar en viss ambassad också för närliggande länder (t ex så är det svenska ambassaden i Thailand som ansvarar för Burma/Myanmar). För mer information se: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/