Istanbul

Stort tack till er guide Serhat. Vi är nu hemma och njuter av minnet från våra fem dagar med honom i Istanbul. Än en gång vill vi uttrycka vår tacksamhet över att ha fått ha honom som vår guide i denna mångmiljonstad. Hans breda och djupa kunskaper i historia, religionshistoria, samhällskunskap, i sociala och ekonomiska frågor samt den möjlighet han har att dra paralleller mellan Turkiet och Sverige gav oss värdefulla insikter.

Karl-David & Siv Selin
Alla resekommentarer