Malta & Gozo

Vi har nu återkommit hem från en mycket trevlig och innehållsrik vecka på Malta o Gozo.Fredrik (er reseledare) visade sig ha det mest innehållsrika och trevliga och sociala sätt vi någonsin varit med om på våra tidigare resor och han hade även ett mycket stort historiskt och kulturellt kunnande om Malta och Gozo.
Vi vill på detta sätt framföra en eloge till honom för sitt upplägg på denna resa.
Önskar att ni framför detta till honom från oss.

Anita och Gunnar Hasselberg
Alla resekommentarer