Nyår i Göteborg

Jag är säker på att det som lockade de flesta att resa till Göteborg var egentligen inte operabesöket utan snarare gemenskapen. Er reseledare Linnea Sally bidrog verkligen till att det blev en trevlig stämning i hela gruppen så att även de som reste utan sällskap kände samhörighet. Jag instämmer med de övriga medresenärerna som beundrade din förmåga att vara närvarande både som reseledare och operamecenat.

Barbro Lennartsson
Alla resekommentarer