Anna Tergil (fd Adelman)

Träningsinstruktör, hälsoinspiratör & kursledare

Anna använder naturen, träningen och skratten för att ta fram ditt sanna jag, den du är när du mår som bäst. Hon har en bakgrund från flera olika idrotter och är utbildad inom hälsa, kost, träning och idrottspsykologi. Anna är en pedagogisk inspiratör med sin lustdrivna och lekfulla personlighet, kreativitet och lyhördhet. Hon vill skapa en hållbar träning, både fysiskt och själsligt samt visa hur den för människor samman och får oss att känna tillhörighet och tacksamhet. Anna tycker om dynamiken i grupper med blandade träningserfarenheter, det ger ofta mer fokus på glädje än prestation. Varje individ anpassar övningarna efter sin dagsform. Vill du ta en paus, kan du lägga dig i mossan och titta på trädkronorna eller filosofera en stund på en stubbe. Träning ska drivas av din lust, hur ska den annars bli en del av ditt liv?