Rita Saxmark

Sverige

Sina erfarenheter från opera- och musikalscener i Sverige och Europa har hon nytta av som utbildad logonom. Hon håller också föredrag och kurser i röst, tal, andning, kommunikation, retorik, fonationsrör (bubbelteknik) etc.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev