Rita Saxmark

Sverige, Musikresor

Rita har länge varit knuten till ReseSkaparna som reseledare och artist. Med varma och härliga sätt är hon en mycket uppskattad reseledare. Sina erfarenheter från opera- och musikalscener i Sverige och Europa har hon nytta av som utbildad logonom. Hon håller också föredrag och kurser i röst, tal, andning, kommunikation, retorik, fonationsrör (bubbelteknik) etc.