Kerstin Brismar

Professor, forskare, författare

Kerstin Brismar är välrenommerad författare och professor vid Karolinska Institutet och har inriktat sin forskargärning på våra stora livsstilssjukdomar, som övervikt och diabetes. Kerstin ger dig en gedigen bakgrund till varför små ändringar kan göra stor skillnad för din hälsa. Hon har nyligen kommit med två böcker, Koll på diabetes typ 2 och Lev länge och väl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev